Home / Geliver Entegrasyonları

Geliver Prestashop Entegrasyonu

Onur Yaşar

Last updated on Aug 25, 2023

Prestashop entegrasyonumuz, mağazanızdaki siparişler için otomatik gönderi oluşturur. İlk entegrasyonda 5 dakika içinde son 30 gönderiyi senkronize eder.

Prestashop Siparişlerinin Gönderileri Nasıl Otomatik Oluşuyor?

Prestashop mağazanızdaki son 30, sipariş durumu Payment accepted olan sipariş için 5-15dk içinde gönderi oluşturulur.

Prestashop Siparişinin Adres Datası Nasıl Alınıyor?

Prestashop siparişinin Address Firstname, Lastname, Phone, Address1, IDState, City alanları kullanılarak sistemimizde adres datası oluşturulmaktadır.

Gönderi Takip Linki Nasıl Paylaşılıyor?

Geliver takip linki Prestashop siparişinizin shipping_number alanına otomatik olarak iletilir.

Gönderi Oluşturma Sıklığı Nedir?

Yoğunluğa bağlı olarak 5-15dkda bir siparişleriniz kontrol edilerek gönderi oluşturulur.

Müşteri Mağaza Adresi Bağlantı Formatı Hakkında

Mağazanızın bağlantısını sayfadaki gösterilen formatta yani https:// veya http:// ile başlayarak boşluksuz yazmanız gerekmektedir. API Token alanını da aynı şekilde başında sonunda veya ortasında boşluk olmadan yazmanız gerekmektedir.

Müşterinin Prestashop Mağaza Bağlantısı Yaparken Dikkat Etmesi Gerekenler

Alıcı adresi fieldlarına etki edebilecek eklentilerden kaçınılmalıdır. Aksi takdirde gönderi oluşmayabilir.